Υπηρεσίες φρένων

 • Δισκόπλακες όλων των τύπων (απλές, τρυπητές, χαρακτές)
 • Τακάκια επιβατικών όλων των τύπων
 • Σιαγώνες – κυλινδράκια
 • Service – επισκευές όλων των συστημάτων
 • Φρενόμετρο
 • Δισκότορνος – ταμπουρότορνος
 • Αντικατάσταση υλικών τριβής σε όλους τους τύπους αυτοκινήτων με ηλεκτρικό χειρόφρενο

 • Ειδικές υπηρεσίες φρένων

 • Προετοιμασία αγωνιστικών:
 • Υδραυλικά χειρόφρενα
 • Εσωτερικοί κατανεμητές
 • Burn out button
 • Σωληνάκια αεροπορικού τύπου Goodridge
 • Σωληνάκια αεροπορικού τύπου Goodridge με το μέτρο για ειδικές κατασκευές
 • Ανοδιομένα άκρα Goodrich
 • Τακάκια επιδόσεων
 • Πολυπίστονα κιτ φρένων
 • Υγρά φρένων με υψηλό σημείο βρασμού (wet boiling point) 200+°C
Συνεργείο φρένων αυτοκινήτων Moraris Brakes